De Fraters Maristen in West- en Midden-Europa hebben zich verplicht om in elk land waar ze wonen en werken, veiligheid, welbevinden en recht te bevorderen en te verzekeren voor iedereen die bij ons werkt als staflid, vrijwilliger en/of helpers, als ook al diegenen met wie wij werken, inclusief kinderen, volwassenen, ouderen en zwakkeren.

De Fraters Maristen zijn gesticht door de H. Marcellinus Champagnat in Lyon, Frankrijk, in 1817, ten behoeve van opvoeding en Christelijke vorming van jonge mensen, speciaal de kansarmen. De fraters Maristen en onze lekenbeweging in de 5 landen die onze Provincie West- en Midden-Europa bevatten, staan er voorin om het welbevinden van alle mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, te verzekeren. Wij verplichten ons door beleid en aktiviteiten hun waardigheid te respecteren, hun veiligheid te waarborgen en hen te beschermen tegen letsel, uitbuiting en misbruik.

Elke melding of vermoeden van misbruik of gevaar in een van de vijf landen van onze Provincie wordt behandeld met meededogen, spoed en eerlijkheid in het belang van justitie en verzoening.

De Maristen van West- en Midden-Europa ondersteunen het Statement van het 22ste Algemeen Kapittel van de Fraters Maristen. De Kapittelgedelegeerden maakten hun Statement als volgt op:

 

Daar ons Algemeen Kapittel eindigt, verplichten wij ons om aktief te waarborgen dat het Maristeninstituut, op alle nivo’s komt tot de hoogste graad van bescherming van het kind, zodat al onze werken kind-beschermend en kind- vriendelijk zijn.

 

http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_DU.pdf

 

Het beleid van de Maristenbroeders voldoet aan de wettelijke en kerkelijke vereisten van elk rechtsgebied waarin wij werken. De contactpersonen en beleidsverklaringen voor elk land zijn hier te vinden:

 

Ireland

Scotland & England

Germany

Belgium

The Netherlands

©2018 by Marist Brothers West-Central Europe.